مدیران باغبانی استانها
مدیران باغبانی استان ها
عکس نام استان نام و نام خانوادگی شماره تلفن و آدرس ایمیل
  سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی محمدباقر بی پروا تلفن:04134438521
سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی عزیز امانی دیزجی تلفن: 04432720243


سازمان جهاد کشاورزی استان البرز  خانم اکبریان (سرپرست) تلفن:026- 32823274 -داخلی 139
سازمان جهادکشاورزی استان اصفهان احمدرضا رئیس زاده
تلفن : 0317913365
سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل محرم عدلی
تلفن:04533743686
سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام بابک افراز babakafraz.52@gmail.com
تلفن :33331999-084

سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر سمیه فرحبخش
تلفن : 07733322453
سازمان جهاد کشاورزی استان تهران امیرعباس کاری جعفری تلفن : 02181122736

سازمان جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری ابراهیم شیرانی تلفن :03832254692
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی محمد علی شریکیان a.sharikian@yahoo.com
تلفن :05832263005
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی سید هاشم نقیبی حسینی naghibi.hashem@yahoo.com
تلفن : 05137628323
سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی عبدالرضا رضائی گزیک تلفن :05632213499
  سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان محمد حسنی نسب تلفن : -33359543 -061
  سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان یوسفی پور تلفن : 02433545308

سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان مهدی قرائیان 
تلفن:02333430968
سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اردشیر شهرکی shahraki_ardeshir@yahoo.com
تلفن :05433425076
سازمان جهاد کشاورزی استان فارس مجید رضا پاکاری m.pakari46@gmil.com
تلفن: 07132172218
  سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین علی علی اکبری تلفن : 02833337554
سازمان جهاد کشاورزی استان قم مسلم ابراهیمی تلفن :02532126608
سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان زاهد حاجی میرزائی
تلفن:08733230802
  سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان مهدی لطفعلی زاده baghabani@nakaj.ir
تلفن :03432520138
سازمان جهاد کشاورزی استان جنوب کرمان منصور شریف تلفن : 03443262570
سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه رضا زارعی تلفن : 08338360557
سازمان جهاد کشاورزی استان کهگیلویه و بویراحمد زواره آزاد پور Za.azadpour@gmail.com
تلفن : 07433337279
سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مهدی لطفی زاده تلفن : 0172224039
سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان پارسافر تلفن :01333344762

سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان علیرضا احمدوندیتلفن : 06633207318
  سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران هادی ایزدی امیری تلفن : 01133362356
سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی علی اصغر زارعی تلفن :33120317-086
سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان گرگیج تلفن : 07633662061
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان حجت الله شهبازی تلفن:08138216521
  سازمان جهاد کشاورزی استان یزد اکبر شیخ علیشاهی تلفن :36281316-035

ردیف استان رئیس سازمان تلفن محل کار معاون بهبود تولیدات گیاهی تلفن محل کار مدیرباغبانی تلفن محل کار
1 آذربایجان‌شرقی اکبر فتحی041-34440800 - 34437000 رخ افروز«09143911073»   041-34435696 محمدباقر بی پروا«09143911069 » 041-34438521
2 آذربایجان‌غربی رسول جلیلی 044-32720965-6 کرامتی «09122416110» 044-32720183 امانی«09143418611 » 044-32720243
3 اردبیل خلیل نیک شاد 045-33743643-5 شهریاری «14151970909» 045-33743682 عدلی «09144519708» 045-33743686
4 اصفهان مهرداد مرادمند 031-37913415 رستمی «09131033193» 031-37913347 رئیس‌زاده «09132048531» 031-7913365
5 ایلام محمدعلی اقدسی 084-33335120-30 اقدسی «09181413203» 084-33338212 افراز «09183423193» 084-33331999
6 البرز موسوی 026-34417333 محمد تاج الدینی
09121694352
026-32823450 خانم اکبریان «09144137470» 026-32826781
7 بوشهر منوچهری

077-33323955- 077-33324188

عمرانی «09177751302» 077-33322453 سمیه فرحبخش «09177726453» 077-33322453
8 تهران ذوالفقاری 021-81122910-88723357 عامری «09126993795» 021-81122710 کاری جعفری «09126459960» 021-81122736
9 جنوب کرمان سعید برخوری 034-43261323 ساردویی«09131480949» 034-43261318 شریف «09131480621» 034-43262570
10 چهارمحال وبختیاری دکتر غریب 038-32220792 دانش «09133810987» 037-32227717 شیرانی «09132815602» 038-32227717
11 خراسان‌جنوبی غلامرضا قوسی 056-32226103 محمدرضا اکبری  056-322371133 رضایی «09155619273» 056-32213499
12 خراسان‌رضوی محمدرضا اورانی 051-37628300 ساربان «09151162070» 051-37628324-25 نقیبی «09155186330» 051-37628323
13 خراسان‌شمالی یوسفی 058-32254907 تشکری یزد «09153847260» 058-32257985 شریکیان «09155862484» 058-32254300
14 خوزستان امیری زاده 0613-3359461-2 قاسمی‌نژاد «09161418022» 061-33359466 حسنی نسب «09163011585» 061-33359543
15 زنجان جواد تاراسی 024-33446085 رباب شب خیز«09123411518» 024-33545301 یوسفی پور 024-33545308
16 سمنان میرعماد 023-33441555 رضایی«09122313115» 023-33441077 قرائیان « 09126311410 » 023-33430968
17 سیستان و بلوچستان محمدعلی نیکبخت 054-33419381-4 طوقی «09151418712» 054-33441076 شهرکی «09151921233» 054-33425076
18 فارس قاسمی 071-32293570-1 پژمان «09177823924» 071-32295096 پاکاری «09173616237» 071-32299722
19 قزوین فاطمه خمسه 028-33321771 مجید اسماعیلی «09127823924» 028-33357005 علی علی اکبری «09128812081» 028-33337554
20 قم پورمیدانی 025-32858227-8 سلامی زواره «09122518227» 025-32858304 ابراهیمی «09122531509» 025-32126608
21 کردستان خالد جعفری 087-33289133-33289558 سپری «09188781775» 087-33230425 زاهد حاجی میرزائی «09183794291» 087-33230802
22 کرمان سعیدی 034-32440025 پورخاتون «09133428580» 034-32520117 لطفعلی زاده «09132414961» 034-32520138
23 کرمانشاه نوربخش حاتمی 083-38358655-38365338 صفوی «09188321507» 083-38361674 زارعی «09188588417 » 083-38360557
24 کهگیلویه و بویراحمد الیاس تاج الدینی 074-33337265 شهرام عسکری «09177419087» 074-33333720 آزادپور «09171430659» 074-33337279
25 گلستان مهاجر 017-32228091-3 عباسی«09113716779» 017-32224038 مهدی لطفی زاده «09113719228» 017-32224039
26 گیلان علی درجانی 013-33323749 مسعود الماسی«09111352556» 013-33344753 پارسافر «09113413676» 013-3244762
27 لرستان بازدار 066-33223704  ابراهیمی «09163671172»066-33223702 احمدوندی«09166614735»066-33207318
28 مازندران شهیدی‌فر   011-33364070 مجید بهادری « 09113556265» 011-33361021  هادی ایزدی امیری «09112113603» 011-33362956
29 مرکزی مجید آنجفی 086-33134736-33134995 زاهدی «09183644743» 086-33134092 زارعی «09188639044» 086-33120317
30 هرمزگان باقرزاده همایی 076-33662062-5 مهدی ترابی «09171616296» 076-33680092 گرگیج «09173661096» 076-33662061
31 همدان رضوانی جلال 081-38216534-5 پرورش «09188118171» 081-38216527 شهبازی «09183142808» 081-382165421
32 یزد سجادی‌پور 035-36241000 محمد حسین ملانوری شمسی «09133559216» 035-36249595 شیخ علیشاهی - «09133531202» 035-36281316
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/17
تعداد بازدید:
10463
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal