شرح وظایف

رئوس وظایف گروه روابط بینالملل در راستای اهداف دفتر امور بین الملل وسازمانهای تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

الف روابط دوجانبه

 1.  برنامه ریزی و تسهیل همکاری های بینالمللی بخش های تخصصی

 2.  برنامهریزی، برگزاری و مدیریت نشست های کارگروههای کشاورزی

 3.  برنامهریزی ملاقاتها و مذاکرات دو جانبه با هیات های خارجی و تدوین گزارشات توجیهی

 4.  برنامهریزی برای بهرهگیری مطلوب از دانش نوین و فناوری پیشرفته کشورهای هدف

 5.  بستر سازی برای بهرهبرداری از فرصتهای بینالمللی برای توسعه کشاورزی ج.ا.ایران

 6.  بسترسازی و روان سازی انتقال دانش و تجارب کشاورزی، صدور خدمات فنی و مهندسی و صادرات محصولات بخش کشاورزی به کشورهای دیگر بر اساس اولویت های موجود

 7. برنامه ریزی و بسترسازی جهت بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی در همکاری های بین المللی کشاورزی بویژه سرمایه گذاری فرامرزی

ب- کمیسیون های مشترک

 1.  جمع آوری و جمع بندی پیشنهادات بخش های تخصصی بخش باغبانی به منظور همکاریهای مشترک

 2. مشارکت و حضور فعال در کمیسیون های مشترک تحت مسئولیت سایر دستگاه های اجرایی

 3. پیگیری اجرای تفاهمات اجلاس کمیسیون مشترک

پ- کمیته های مشترک

 1. پیگیری اجرای مفاد مورد توافق در اسناد کمیته های مشترک

 2.  هماهنگی و برنامه ریزی تبادل هیات های تخصصی و کارشناسی

د- اعزام

خلاصه امور محوله این گروه در خصوص انجام امور اعزام کارشناسان به خارج از کشور ، ورود کارشناسان خارجی براساس درخواست واحدهای مربوطه در وزارت
می باشد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/10/03
تعداد بازدید:
1868
وزارت جهاد کشاورزی
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal